• Erasmus+ programma KA1 skolu sektorā “Izvēlies Līgatnes vidusskolu!”
  • Eiropas projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
  • Eiropas projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/0001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalsta programma “Pumpurs”.
  • Erasmus+ ietvaros ISEC projekts “Mācies būt: Prakses un metodoloģijas izstrāde sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās” (tiek īstenots 3., 4., 7., 8.klasēs).
  • ESF projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pšvaldībās”.
  • Eiropas sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
  • Projekts “Efektīvs enerģijas patēriņš skolās”, kuru īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu (īsteno 5.klase).
  • eTwinning projekts “Garšas eksperti” (īsteno 2.klase).
  • CSDD projektā „Saņem savu velosipēdista vadītāja apliecību savā skolā” (īsteno 4.klase).
  • LOK organizētaais projekts „Sporto visa klase!” (īsteno 4.klase).
  • ESF finansētās programmas „Skolas auglis” un „Skolas piens”.