Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanu veic Autotransporta direkcija un Līgatnes novada dome. Transporta pakalpojumus sedz Līgatnes novada dome (sabiedriskajos autobusos jāuzrāda izglītības iestādēs izsniegtās braukšanas kartes).

AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTI IR VEIDOTI, SADARBOJOTIES AR Līgatnes novada domi, Augšlīgatnes Jauno sākumskolu, bērnudārziem, Sporta centru, Mākslas un mūzikas skolu.

Līgatnes novada dome, lai optimizētu izglītojamo pārvadāšanu, nodrošina arī skolēnu 19-vietīgu autobusu:

Laiks

Pietura, maršruts

Diena

7:00

Bajāri/Saulgrieži 1;2;3;4;5

7:16

Kalna Skabarži 1;2;3;4;5

7:22

Pagrieziens uz Gulbjiem 1;2;3;4;5

7:30

Bērnudārzs „Zvaniņi”, Sporta iela 14 1;2;3;4;5

7:35

AJS*, Upes iela 2 1;2;3;4;5

7:38

Vecbiemi 1;2;3;4;5

7:41

Ķempju pagrieziens 1;2;3;4;5

7:44

Birzgaļi 1;2;3;4;5

7:46

Ķempju baznīca 1;2;3;4;5

7:48

Kempji (Rijnieki) 1;2;3;4;5

7:54

Skaļupes 1;2;3;4;5

7:58

Līgatne, Cēsu iela 1;2;3;4;5

8:02

LNV** 1;2;3;4;5

11:30

LNV – AJS – LNV 1;2;3;4;5

14:00

LNV – AJS – veikals “ELVIS” – LNV 1;3

15:00

LNV – Ķempji – AJS – veikals „ELVIS” – AJS 1;2;3;4;5
16:00 AJS – Bērnudārzs „Zvaniņi” – veikals „ELVIS” – Bajāri/Saulgrieži – AJS 1;2;3;4;5
16:15 veikals „ELVIS” –  AJS – Kalna Skabarži 2;3;5
16:30 veikals „ELVIS” – AJS – Ķempji – Gaujasmala – Kalna Skabarži – veikals „ELVIS” 1;4
18:15 veikals „ELVIS” – AJS – Ķempji – Gaujasmala – veikals „ELVIS” 2;3;5

Saīsinājumi: **LNV – Līgatnes novada vidusskola, *AJS – Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Skolēnu autobusa kustības saraksts, kas saistīts ar mācību procesa nodrošināšanu, šajā sarakstā netiek atspoguļots. Skolēnu autobusa kustību saraksts var tikt mainīts konkrētai dienai. Ar izmaiņām var iepazīties pie skolas  ziņojuma dēļa, pie skolas dežuranta, saimniecības pārzines, autobusa šofera, skolēnus ar izmaiņām iepazīstina arī klases audzinātāji.

Satiksmes autobusu saraksts:

6:48 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 6:00 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
6:16 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 7:30 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
7:58 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 8:31 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
9:07 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 10:35 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
11:14 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 12:07 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
12:50 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 13:28 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
14:13 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 16:35 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
15:35 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) – Ratnieki 16:45 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
17:07 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 17:33 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
17:13 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne) 19:17 Līgatne (Augšlīgatne) – Fabrika
18:10 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne)
19:50 Fabrika – Līgatne (Augšlīgatne)

Jautājumu, ierosinājumu, problēmu gadījumā zvanīt pa tālruni skolas direktorei Saivai Vītolai 26361250 vai 29807103, saimniecības pārzinei Aijai Dzenei 28766095.