Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. mācību gadā:

Diagnosticējošie darbi 3.klases izglītojamiem:
latviešu valodā, rakstiski – 2019.gada 20.februāris, mutiski – 7.janvāris – 20.februāris;
matemātikā – 2019.gada 27.februāris.

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem:
latviešu valodā, rakstiski 2019.gada 20.februāris, mutiski 7.janvāris – 19.februāris;
matemātikā – 2019.gada 26.februāris;
dabaszinībās – 2019.gada 7.marts.

Diagnosticējošais darbs 11.klases izglītojamiem:
fizikā vai ķīmijā, rakstiski – 2018.gada aprīlis

Valsts pārbaudes darbi 9. klases izglītojamiem:
latviešu valodā rakstu daļa 2019.gada 22.maijs, mutvārdu daļa – 22. un 23.maijs;
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles rakstu daļa – 2019.gada 29.maijs, mutvārdu daļa – 29. un 30.maijs;
matemātikā – 2019.gada 4.jūnijs;
Latvijas vēsturē– 2019.gada 11.jūnijs.

Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 12. klasi:
Centralizētie eksāmeni notiek:
angļu valodā rakstu daļa – 2019.gada 12.marts, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14.marts;
krievu valodā rakstu daļa – 2019.gada 14.marts, mutvārdu daļa – 14. un 15.marts;
latviešu valodā – 2019.gada 21.maijs;
matemātikā – 2019.gada 24.maijs;
Latvijas un pasaules vēsturē – 2019.gada 28.maijs;
bioloģijā – 2019.gada 5.jūnijs;
fizikā – 2019.gada 30.maijs;
ķīmijā – 2019.gada 7.jūnijs;
informātikā rakstu daļa – 2019.gada 3.jūnijs, praktiskā daļa – 3. un 4.jūnijs;
ģeogrāfijā – 2019.gada 10.jūnijs;
ekonomikā – 2019.gada 12.jūnijs.

Vispārējās izglītibas sertifikātus plānots izsniegt 2019. gada 5.jūlijā.