Nr.p.k.

     Skolotājs Diena

Laiks

1. Baiba Aizupiete Otrdiena 15.00 – 15.57
2. Dace Bērziņa Trešdiena

Piektdiena

8.00 – 8.26
15.40 – 16.00
8.00 – 8.20
15.40 – 16.00
3. Daina Bērziņa Pirmdiena 14.20 – 15.27
3. Gunārs Erels Ceturtdiena 15.00 – 15.43
4. Ilga Gablika Otrdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
8.00 – 8.25
8.00 – 8.25
13.20 – 13.40
5. Skaidrīte Gasperte Otrdiena
Trešdiena
Piektdiena
15.00 – 15.40
15.00 – 15.40
15.00 – 15.24
3. Daiga Jēkabsone Piektdiena 15.40 – 16.40
6. Beāte Kobilinska Otrdiena 14.10 – 14.55
8. Daiga Meistere Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
14.10 – 14.50
15.00 – 15.40
14.10 – 14.50
9. Guntis Rozītis Ceturtdiena 15.40 – 16.07
11. Liene Pīlēģe Ceturtdiena 13.20 – 14.51
12. Marika Slotina – Brante Piektdiena 8.00 – 8.30
14. Ritma Timermane Trešdiena 15.00 – 16.12
15. Ilze Treifelde Pirmdiena
Trešdiena
Piektdiena
13.20 – 14.10
13.20 – 14.10
14.10 – 14.36
16. Dzintra Upīte Trešdiena 15.00 – 15.47
17. Evija Veide Pirmdiena
Trešdiena
15.00 – 16.20
14.10 – 15.30
18. Linda Villa Trešdiena 14.50 – 15.00
18. Saiva Vītola Otrdiena 15.00 – 15.36
19. Dace Zariņa Ceturtdiena 8.00 – 8.10
13.20 – 14.00
20. Aija Ziediņa Pirmdiena
Trešdiena
Piektdiena
7.30 – 8.10
15.00 – 15.43
7.30 – 8.10