Nr.p.k.

     Skolotājs Diena

Laiks

1. Baiba Aizupiete Otrdiena

Trešdiena

Piektdiena

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.13 – 8.30

2. Dace Bērziņa Pirmdiena 15.50 – 16.07
3. Gunārs Erels Otrdiena 7.45 – 8.28
4. Ilga Gablika Ceturtdiena

Piektdiena

8.00 – 8.20

14.55 – 15.15

5. Skaidrīte Gasperte Pirmdiena

Otrdiena

15.40 – 16.20

14.10 – 14.47

6. Beāte Kobilinska Otrdiena

Trešdiena

8.00 – 8.20

15.00 – 15.28

7. Viktorija Mazurova Pirmdiena

Otrdiena

15.50 – 16.16

14.10 – 14.36

8. Daiga Meistere Pirmdiena

Otrdiena

15.00 – 15.40

15.00 – 15.40

9. Sandris Pavārs Pirmdiena 15.50 – 16.07
10. Gundega Pētersone Ceturtdiena 8.20 – 8.25
11. Liene Pīlēģe Ceturtdiena 15.00 – 15.55
12. Marika Slotina – Brante Trešdiena 14.50 – 15.05
13. Justīne Šteina Trešdiena 15.00 – 15.47
14. Ritma Timermane Ceturtdiena 15.00 – 16.17
15. Ilze Treifelde Pirmdiena

Otrdiena

15.00 – 15.40

15.00 – 15.40

16. Dzintra Upīte Ceturtdiena

Trešdiena

15.00 – 15.40

8.00 – 8.30

17. Evija Veide Trešdiena

Piektdiena

14.10 – 14.35

13.20 – 13.46

18. Saiva Vītola Pirmdiena 15.00 – 15.20
19. Dace Zariņa Ceturtdiena

Piektdiena

15.00 – 15.40

14.10 – 14.43

20. Aija Ziediņa Otrdiena

Ceturtdiena

7.40 – 8.16

14.10 – 15.10