Bērnudārza audzēkņi – nākamie pirmklasnieki – bija ieradušies skolas stadionā, kur notika sadraudzības sporta svètki “Sporto liels un mazs”. Kopā ar 1.klases skolēniem viņi piedalījās jautrajās stafetēs, bet pasàkuma noslēgumā visi mielojās ar gardu kliņģeri un tēju.