Jau ar septembra otro nedēļu Līgatnes novada vidusskolā darbojas lasīšanas biedrība bibliotekāres Evijas Veides vadībā.. Tajā skolēni lasa ārpus stundām izvēlētas sev interesējošas grāmatas, dalās iespaidos, un iesaka cits citam . Ar lielu interesi un aizrautību tiek lasītas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” šajā gadā iekļautās grāmatas.