17.04.2014. notika starpnovadu lietišķās informātikas olimpiāde.
Sveicam 6.a klases skolnieku Dāvi Kažemaku ar iegūto II vietu un 7.a klases skolnieci Lindu Tralli ar iegūto atzinību. Jauniešu informātikas skolotāja ir Kintija Blūmentāle.